Akademik Çalışmalarım

Dr. Verda Pars Ekmekci:

Lisans Bilgileri:

Üniversite: İstanbul Üniversitesi
Fakülte: Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm: Uluslararası İlişkiler (1997 – 2001)
Derece: 70/100

Yüksek Lisans Bilgileri:

Üniversite: İstanbul Üniversitesi
Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler (2002 – 2005)
Derece: 88/100
Tez konusu: Türkiye’de Siyasal Partileşme, Örgütlenme ve İdeolojiler (1950-1960)
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan
Tezi İndir

PDF-Small

Doktora Bilgileri:

Üniversite: İstanbul Üniversitesi
Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Anabilim Dalı: Uluslararası İlişkiler (2005 – 2013)
Tez Konusu: 1960-1980 Yılları Arasında Yayımlanmış Sol Romanlar Üzerinden ‘Siyasal İnsan’ın Tahlili
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Serpil Çakır

Tezi İndir

PDF-Small

Konferanslar:

:: Siyasi İlimler Türk Derneği II. Lisansüstü Konferansı
23 Ekim 2004, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Konu: “Türkiye’de Çok Partili Rejime Geçiş Sürecinde Milliyetçi Örgütlenmeler”

:: Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu “Söylem ve Toplumsal Cinsiyet” Sempozyumu
19-21 Aralık 2012, Uludağ Üniversitesi
Konu: “Sol Romanlarda Özne Olarak Kadın Karakterler”

Makaleler:

:: “1950-1960 Demokrat Parti Döneminde Muhalif Örgütlenmeler”, Türkiye’de Siyasal Muhalefet, Der: Ayşegül Komsuoğlu, Bengi Yayınları, İstanbul, 2008